FANDOM


Burada Köprülü'nün makalelerinin künyesi bulunmaktadır. Makalenin sonuna isminizi yazarak metninizi seçebilirsiniz.

KÖPRÜLÜ-ZÂDE, Mehmet Fuad, “Bedbînlik”, Servet-i Fünûn, cilt 39, sayı 992, 27 Mayıs 1326, 58-60. Betül Sürücü

KÖPRÜLÜ-ZÂDE, “Edebiyatta Marazî Tipler”, Servet-i Fünûn, cilt 39, sayı 1014, 26 Eylül 1326, s. 431-434. Zühre Nur Bodur

KÖPRÜLÜ-ZÂDE, “Edebiyât-ı Millîye”, Servet-i Fünûn, cilt 41, sayı 1041, 3 Mayıs 1327, s. 3-7. Betül Bakırcı

KÖPRÜLÜ-ZÂDE, “ Halk ve Edebiyat”, Servet-i Fünûn, cilt 41, sayı 1042, 10 Mayıs 1327, s. 29-31. İclal Küçükkaya

KÖPRÜLÜ-ZÂDE, “Edebiyatlar Arasında”, Servet-i Fünûn, cilt 41, sayı 1043, 17 Mayıs 1327, s. 54-58. Sezanur Sezgin

KÖPRÜLÜ-ZÂDE, “Din ve Edebiyat ”, Servet-i Fünûn, cilt 41, sayı 1047, s. 149-151. MUSA UĞURLU

Mehmet Fuad, “Din ve Edebiyat 2”, Servet-i Fünûn, cilt 41, sayı 1048, s. 171-173. Zeynep Nur Simsek

KÖPRÜLÜ-ZÂDE, “TEdebiyat ve Ahlâk 1”, Servet-i Fünûn, cilt 41, sayı 1053, s. 291-294. Buse Aydoğan

KÖPRÜLÜ-ZÂDE, “Edebiyat ve Ahlâk 2”, Servet-i Fünûn, cilt 41, sayı 1055, s. 339-341. Hande Sağ

KÖPRÜLÜ-ZÂDE, “Edebiyat ve Ahlâk 3”, Servet-i Fünûn, cilt 41, sayı 1056, s. 361-364. Tuğçe Öztürk

KÖPRÜLÜ-ZÂDE, “Edebiyat ve Ahlâk 4”, Servet-i Fünûn, cilt 41, sayı 1057, s. 385-388.  Ayşe Betül Ak

KÖPRÜLÜ-ZÂDE, “San‟atkâr ve Hayat”, Servet-i Fünûn, cilt 42, sayı 1067, s. 3-4. Ülkü Özer  

KÖPRÜLÜ-ZÂDE, “Yeni Lisan”, Servet-i Fünûn, cilt 42, sayı 1082, s.365-370.  

KÖPRÜLÜ-ZÂDE, “Marâz-ı Tenkîd”, Servet-i Fünûn, cilt 42, sayı 1087, s. 483-485. İrem Danalıoğlu

KÖPRÜLÜ-ZÂDE, “Tahassüsât-ı San‟at: Nazîrecilik”, Servet-i Fünûn, cilt 42, sayı 1088, s. 507-508. Mutlu 

KÖPRÜLÜ-ZÂDE, “Türklük ve Yeni Lisan”, Servet-i Fünûn, cilt 42, sayı 1091, s. 579-582. Gülşah Mert